Најава
 
 
Немаш корисничко име? Регистрирај се!
Како да се зачленам?
Ја заборавив лозинката

Гласање за ИП членови од Група

Почнува за:


Гласање за ИП Општина:

Почнува за:


Гласање за ИП град Скопје

Почнува за:


Гласање за ИП Изборна Единица

Почнува за:


Гласање за ИП Македонија

Почнува за:

СИМБОЛИКА НА ЛОГОТО И ЗНАМЕТО НА ИНТЕРНЕТ ПАРТИЈА

Логото/знакот на Интернет Партија

logo

Логото преставува стилизиран приказ, на симболот “ет” (@). Во центалното “a” е додадена апликација која асоцира на човечко суштество, така што главата е прикажана како круг кој што асоцира на човечкиот стремеж кон совршенството , додека кругот и “вратоврската ” асоцираат на буквата “i” во вид на стрелка на часовник, овие симболи укажуваат на потребата човекот секојдневно да се прилагодува на новите технологии, и истите да ги стави во функција на општо добро на човештвото и природата. “Опашката” e штитовидна, што треба да ја симболизира партијата како институција, но сепак не е до крај затворена, за да се задржи приматот на симболот @ како општоприфатен симбол за модерна комуникација и социјализација на граѓаните. Бојата има дополнителна симболика која што е асоцијација за сиво-белата материја со која мислиме…

Симболика на Знамето на Интернет Партија
zname

Знамето на партијата е со пропорции 1:2
Првата четвртина од знамето е бела а втортата половина од знамето сива, во втората четвртина е поставена наизменична “клиновидна” разделна линија со која на симболички начин асоцира на www (World Wide Web) како основен предуслов на интернет – комуникацијата. Самата поставеност на разделната линија со тоа што длабоко се навлегува наизменично во белата и сивата површина, е симболика на вечниот стремеж и основна потреба на човечкиот род за откривање на непознатото преку познатото и на тој начин постојано активно да го менува процентот на искористеност на човековиот интелектуален потенцијал .