Добредојдовте на internetpartija.com! Со користење на internetpartija .com вие се согласувате со следниве правила:

Регистрација на корисници на internetpartija.com

Со овие услови и правила овозможено Ви е користење на услугите и содржините од internetpartija.com порталот односно користење на сите страници од порталот и сервиси кои припаѓаат на доменот www.internetpartija.com. (понатаму во текстот ИП). Со прифаќањето на овие услови и правила се подразбира дека сите корисници во секој момент се запознаени со условите за користење и во целост ги разбираат и прифаќаат.  Со регистрирање на ИП порталот корисникот добива податоци за корисничката сметка(профил) - корисничко име и лозинка, Вие не сте анонимни за нас. Корисникот е должен да ги чува податоците за корисничката сметка и во потполност е одговорен за штетата настаната од неавторизирано користење на својата корисничка сметка. Корисниците можат да имаат само еден internetpartija.com сметка -профил. На корисниците кои ќе создаваат повеќе од еден профил ќе им бидат сите профили затворени. Можете да го дополнувате,менувате и определувате видливост на податоците од  вашот профил  во секое време.Бидејќи Вашиот профил ма ИП порталот ќе Ви користи за гласање како и за себе преставување потребно е да бидат вистинити  податоците кои што ќе ги внесете.

Завршувајќи ја регистрацијата корисникот прифаќа одговорност за сите активности поврзани со користење на ИП порталот.

Политика на приватност
Ние никогаш нема да ги споделуваме вашите информации со никого!
Ова правило опфаќа како
ИП третира лични информации собира и добива, лични податоци се информациите за вас тоа се вашето лично  име, адреса, е-мејл адреса, или телефонски број, нема да бидат јавно достапни,доколку сами не определите да бидат видливи при регистрацијата.

На корисниците на ИП порталот не им е дозволено:

Ве молиме за  најдобро однесување во комуникацијата со другите. Неуспехот да се следат овие правила ќе резултира со затворање на  вашиот профил .
Не треба да
се има навредлив јазик, лични напади, закани, или какво  било друго невнимателно однесување, да не се објавуваат коментари кои содржат навреди, клевети, непристоен речник, лични дисквалификации, национална, расна и верска омраза, како и секакви незаконски содржини.

ИП се обврзува да ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на ИП порталот.

ИП може да собира лични податоци на корисници/посетители само со нивна изречна согласност. Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со Законот за Заштита на личните податоци . Податоците ќе се користат со цел информирање на корисниците,нивно автоматско распоредување според местото на живеење во општински,градски и изборни организации на ИП.

ИП се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. ИП порталот содржи и документи, податоци, информации и врски до други Интернет страници креирани од трети лица (линкови) кои ќе бидат обележани како такви, секогаш кога тоа е можно.

ИП нема надзор над наведените документи, податоци, информации и други интернет страници и во целост се откажува од секаква одговорност врзана за содржината на интернет страниците креирани од трети лица.

ИП не ја контролира содржината која ја разменуваат корисниците и не може да гарантира точност, потекло или квалитет на таквите содржини. Во случај да открие дека некоја содржина ги крши правните прописи на Република Македонија или го нарушува угледот на ИП порталот , го задржува правото да ја отстрани таа содржина од ИП порталот без претходно известување. ИП го задржува правото да ги прекине или ограничи можностите за користење на корисничката сметка –профил на
The Emporio Armani Quartz Men's Watches are a wide variety at display. That is, you no more have rolex replica sale to pick one with a simple dial and three hands; Emporio Armani classic chronograph and multifunctional formal rolex replica sale got the current trends rolling in full stride! Online is best place to view these models. That way, you'll be exposed to come across a huge number of designs that will help you to choose the most accurately matching breitling replica sale to make you create a style statement the replica watches uk way you want to. Apart from square, rectangular or the traditional round ones, you also get to come across polygonal and tonneau shapes, sometimes with rolex replica uk exotic materials like ceramic and titanium. However, if you are typically looking for fake rolex sale strictly office wear, go for an Armani Zeta piece. For power dressing, the Ceramica range has a good number of options present.
 корисникот , без претходна најава и објаснување.